Jesteśmy kancelarią elastyczną,
dostosowującą się do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Ich zadowolenie z jakości naszych usług jest dla nas najważniejsze. Do współpracy z każdym klientem wyznaczamy najwyższej klasy specjalistów z danej dziedziny wiedzy.

W gronie naszych współpracowników są osoby mające dużą teoretyczną i praktyczną wiedzę prawniczą. Współpracują z nami osoby mające wieloletnie doświadczenie i znajomość procedur administracyjnych, sądowych i rozstrzygania sporów na drodze polubownej.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia do świadczenia usług prawnych i zastępstwa procesowego.

Zarządzający Kancelarią Prawną Konsultor:

Tomasz Nast - radca prawny od 1998 r., ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w materialnym i procesowym prawie cywilnym i administracyjnym. Posiada bogate doświadczenie w orzecznictwie administracyjnym i sądowo - polubownym. Zajmował kierownicze i samodzielne stanowiska w organach administracji rządowej i pozasądowych organach orzekających (radca prawny w Urzędzie ds. Repatriacji i Cudzoziemców, współprzewodniczący Zespołu Orzekającego Komisji Regulacyjnej, rozstrzygającej w sprawach tzw. reprywatyzacji kościelnej). Współpracownik kancelarii prawnych zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorców. Języki obce - niemiecki i angielski (w stopniu podstawowym).