Witamy na stronach internetowych Kancelarii Prawnej Konsultor - Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Nasta.

Kancelaria Prawna Konsultor powstała w 2002 r. Prowadzi kompleksową obsługę prawną małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, w zakresie prowadzonej przez nich działalności, w tym gospodarczej.

Prawnicy Kancelarii prowadzili z sukcesem i prowadzą nadal wiele spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, także przed sądami i innymi organami orzekającymi.


W ramach prowadzonej obsługi oferujemy:


Udzielanie porad prawnych
Sporządzanie opinii prawnych
Przygotowywanie, negocjowanie
i opiniowanie umów cywilnoprawnych i innych dokumentów prawnych
Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami, organami administracyjnymi oraz we wszelkiego rodzaju sporach
Udzielanie bieżących informacji
o zmianach w przepisach prawnych

Specjalizacja:

Pełna obsługa prawna kościołów i innych związków wyznaniowych, kościelnych osób prawnych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów tworzonych przez te instytucje

Rewindykacja i reprywatyzacja majątków kościelnych, innych osób prawnych oraz podmiotów.

Sprawy odszkodowawcze
Informujemy, że 1 lipca 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Proponujemy dostosowanie statutów organizacji lub podległych jednostek organizacyjnych do nowego stanu prawnego. Umożliwi to skorzystanie z szeregu dobrodziejstw, przywilejów i możliwości, jakie daje ta ustawa.

To duża szansa na rozwinięcie działalności.
Kancelaria Prawna Konsultor posiada duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.