Podstawą wynagrodzenia jest umowa indywidualnie negocjowana z klientem. Jesteśmy otwarci na różne systemy rozliczeń w zależności od oczekiwań i możliwości naszych klientów. Nasze stawki są konkurencyjne w porównaniu do ofert innych kancelarii prawnych i firm konsultingowych.

Proponujemy następujące systemy rozliczeń:

system rozliczeń godzinowych
Dzięki systemowi rozliczeń godzinowych klient płaci jedynie za czas efektywnie poświęcony na pracę. W przypadku braku zleceń klient nie ponosi niepotrzebnych kosztów. Dokładne rozliczenie z czasu pracy jest przedstawiane klientowi wraz z fakturą.

system rozliczeń ryczałtowych
Na życzenie klienta możliwe jest określenie ryczałtowego wynagrodzenia za prowadzenie konkretnej sprawy. System ten jest korzystny dla klientów, którzy pragną z góry znać koszty obsługi.

system z premią za sukces
W przypadku spraw o charakterze majątkowym można umówić się na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu, czyli od wygranej sprawy. W trakcie procesu odzyskiwania majątku klient nie ponosi kosztów wynagrodzenia kancelarii.

system ryczałtowy za stałą obsługę
Proponujemy również niezwykle korzystną dla klienta możliwość zlecenia stałej obsługi za niewielką, ryczałtową opłatę. W ramach tego ryczałtu klient otrzymuje na bieżąco informacje o najnowszych zmianach w prawie, doradztwo w zakresie prowadzonej działalności, zawieranych umów, planów inwestycyjnych, nawiązywanych kontaktów, sporów z instytucjami państwowymi i samorządowymi